Оболонське РУ ГУ МВС

Група дозвільної системи відділу охорони громадського порядку
Оборонського РУ ГУ МВС України в м. Києві
( 04212, м. Київ, вул. Прирічна, 27-д)

Перелік документів дозвільного характеру, які видаються дозвільним органом

·                          Дозвіл на виготовлення печаток та штампів.

·                          Квитанція про знищення печаток та штампів.

Інформація щодо процедури отримання документів дозвільного характеру

·                          Дозвіл на виготовлення печаток та штампів.

ПЕРЕЛІК необхідних документів:

Суб’єкти господарювання (ТОВ, ПП, ЗАТ, ФО-П)

1.        Заява.

2.        Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (оригінал).

3.        Копія свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально завірена.

4.        Копія довідки про присвоєння органами державної статистики ідентифікаційного коду (для ФО-П довідка про присвоєння ідентифікаційного номера).

5.        Квитанція про сплату за послуги дозвільної системи (оригінал).

6.        Зразки (ескізи) печаток, штампів - у двох примірниках, затверджені керівником (власником).

Громадські організації

1.        Заява.

2.        Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (оригінал).

3.        Копія свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально завірена.

4.        Копія або виписка із статуту (завірена нотаріально).

5.        Копія протоколу про створення організації.

6.        Копія довідки про присвоєння органами державної статистики ідентифікаційного коду.

7.        Квитанція про сплату за послуги дозвільної системи (оригінал).

8.        Зразки (ескізи) печаток у двох примірниках, затверджені керівником організації.

Підстава:

·                          - наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.1999 № 17 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, організаціям, громадським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів»;

·                          - наказ Міністерства внутрішніх справ/Міністерства фінансів/Міністерства економіки України від 05.10.2007 № 369/1105/336 «Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння».

Термін розгляду – 5 днів при наданні заявником всіх необхідних документів.

Плата за оформлення документів, пов’язаних з видачею дозволу на виготовлення штампів та печаток – 81 грн.

Р/Р 35224010000183 Код 08592201
Одержувач платежу: ГУ МВС України в м. Києві
Банк: УДК у м. Києві
МФО: 820019

Термінова видача дозволу (3 робочих дні) – 162 грн.

Примітка: При отриманні дозволу на виготовлення печаток і штампів необхідно мати при собі паспорт та оригінал свідоцтва про реєстрацію.

·                          Квитанція про знищення печаток та штампів.

ПЕРЕЛІК необхідних документів:

1.        Заява.

2.        Відбитки печаток (штампів) у двох примірниках.

3.        Квитанція про сплату за послуги дозвільної системи (оригінал).

4.        Копія протоколу (акту) про ліквідацію підприємства чи ухвала суду.

Примітка: при втраті печатки додатково надається:

·                          газета з об’явою про втрату печатки (штампа);

·                          довідка з органів внутрішніх справ про надходження звернення суб’єкта господарювання щодо втрати печатки (штампа) та постанова про порушення (відмова про порушення) кримінальної справи.

Підстава:

·                          наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.1999 № 17 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, організаціям, громадським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів»;

·                          наказ Міністерства внутрішніх справ/Міністерства фінансів/Міністерства економіки України від 05.10.2007 № 369/1105/336 «Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння».

Термін розгляду – 5 днів при наданні заявником всіх необхідних документів.

Термінова видача квитанції (3 робочих дні) – 18 грн.

Плата за оформлення документів, пов’язаних з видачею дозволу про знищення штампів та печаток – 9 грн.

Р/Р 35224010000183 Код 08592201
Одержувач платежу: ГУ МВС України в м. Києві
Банк: УДК у м. Києві
МФО: 820019

Зразок заяви

Начальнику Оболонського РУ ГУ МВС
України в м. Києві

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)

Прошу видати дозвіл на виготовлення печатки для ТОВ «Орхідея». Юридична адреса: м. Київ, пр-т Оболонський, 23-а.

Контактний телефон: 444-44-44.
Директор: Іванов Іван Іванович.
Паспорт: СО 222222, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 січня 2002 року.
Місце проживання: м. Київ, вул. Прирічна, 27-д, кв. 220.
Печатка виготовляється вперше (взамін).
Дозвіл на виготовлення печатки отримаю особисто.

22 березня 2007 року

Підпис Іванов І.І.


Примітка: при отриманні дозволу уповноваженою особою необхідно зазначити її прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце проживання та надати доручення на отримання дозволу (завірене нотаріально).

Зразок заяви

Начальнику Оболонського РУ ГУ МВС
України в м. Києві

ЗАЯВА (КЛОПОТАННЯ)

Прошу прийняти на знищення печатку ТОВ «Орхідея», в зв’язку з виготовленням нової (з ліквідацією).

Юридична адреса: м. Київ, пр-т Оболонський, 23-а.

Контактний телефон: 444-44-44.
Директор: Іванов Іван Іванович.
Паспорт: СО 222222, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 січня 2002 року.
Місце проживання: м. Київ, вул. Прирічна, 27-д, кв. 220.
Квитанція про знищення печатки отримаю особисто.

22 березня 2007 року

Підпис Іванов І.І.


Примітка: при отриманні дозволу уповноваженою особою необхідно зазначити її прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце проживання та надати доручення на отримання квитанції (завірене нотаріально).

Заступник начальника відділу охорони
громадського порядку Оболонського
РУ ГУ МВС України в м. Києві

Козленко В.М.